A Magyar Állam támogatja a Richter Gedeon Nyrt. függetlenségét

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2013. december 6-án a Magyar Állam nevében visszavásárolta az összes, 2014-ben lejáró, 833,3 millió euró névértékű Richter-részvényekre átcserélhető kötvényt és ezzel párhuzamosan a Magyar Állam nevében új, 903,8 millió euró össznévértékű, 2019-ben lejáró Richter-részvényekre átcserélhető kötvényt bocsátott ki.

A sikeresen lezárult tranzakció a Magyar Állam részére hozzávetőlegesen 34 millió euró többlet forrásbevonásra teremtett lehetőséget. Emellett az új kötvényekkel a Magyar Állam továbbra is biztosítja a Társaság függetlenségét. A tranzakció azt is bizonyítja, hogy a Magyar Kormány és a Richter közötti stratégiai megállapodás nemzetgazdasági szempontból is fontos kötelezvény.

34 millió euró többlet forrásbevonásra adott lehetőséget a Magyar Állam Richter-részvényekre átcserélhető kötvény tranzakciója

A Magyar Kormány 2012. november 2-án kötött stratégiai megállapodást a legjelentősebb hazai innovációs bázisként működő, a magas szellemi hozzáadott értéket képviselő készítmények kutatás-fejlesztésében élen járó Richter Gedeon Nyrt.-vel. A szerződés egyik pontja kiköti, hogy a Magyar Kormány támogatja a Társaság függetlenségének megőrzését.

A Társaság MNV Zrt. kezelésében lévő, 25,25%-os állami tulajdonrészének megtartása garantálja a jelenlegi nemzetgazdasági hozzájárulás és a foglalkoztatási szint fenntartását és megőrzését. A Richter nemzetgazdasági hozzájárulása 2012-ben 84,4 Mrd Ft volt, mely adó és járulékfizetést, beruházást, kutatás-fejlesztést és osztalék-fizetést jelent. A Társaság jelentős export tevékenységének köszönhetően szerepet játszik az export-import mérleg javításában is. Ezért is volt fontos, hogy az állam mielőbb lépjen a Richter törzsrészvényekre átcserélhető kötvények ügyében.

Az MNV Zrt. november 6-án jelentette be, hogy a piacon lévő, 833,3 millió euró (236 milliárd forint) össznévértékű, 4,4 százalékos kamatozású, 2014-ben lejáró, Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvényeket visszavásárolja. A MNV Zrt. ugyanekkor 903,8 millió euró (267 milliárd forint) értékben 2019-ben lejáró, Richter-részvényekre vagy a részvények értéke alapján meghatározott készpénzre átcserélhető új kötvényeket bocsátott ki. A 2019. április 2-án lejáró új kötvényeket bevezetik a Frankfurti Tőzsde Freiverkehr piacára. Az új kötvényeket a Standard & Poor BB, a Moody’s Ba1 besorolású hitelminősítéssel látta el.

Az MNV Zrt. – élve a kedvező piaci környezet biztosította lehetőségekkel – a 2009-es kötvénykibocsátásnál minden szempontból kedvezőbb feltételek mellett biztosította a 2014-ben lejáró kötvények 5 és fél éves újrafinanszírozását. A 3,375%-os kamatszelvény kedvezőbb a korábbi kötvények 4,4%-os kamatozásához képest, a kibocsátáskori részvényárfolyamhoz viszonyított, 35%-os átcserélési prémium pedig kedvezőbb a 2009-es kibocsátás során elért 32%-os prémiumnál. Mindemellett a 19,21 eurós (5.705,6 Ft) átcserélési ár 8,5%-kal van a korábbi kötvények 17,7 eurós átcserélési ára (5.256,9 Ft) felett.

Az új kibocsátást többszörösen túljegyezték, ami jól tükrözi, hogy az elmúlt hónapokban milyen számottevően javult Magyarország befektetői megítélése a nemzetközi tőkepiacokon. A tranzakció a kedvező tőkepiaci környezetnek és a Richter által elért eredményeknek köszönhetően magas részvényárfolyam mellett ment végbe, szűkülő országkockázati felár és a kamatlábak historikusan alacsony szintje mellett. A magyar hitelkockázat kedvező alakulásának és a konstrukcióhoz kapcsolódó átcserélhetőségi opció magas értékének köszönhetően összességében számottevő kamatmegtakarítást lehetett elérni egy új, euróban meghatározott magyar államkötvény-kibocsátáshoz képest.
A tranzakció hozzávetőlegesen a korábbi kötvények visszavásárlásához szükséges ellenértéken és a visszavásárlással esedékesség váló, időarányos kamatfizetésen túlmenően 34 millió euró többlet forrásbevonásra teremtett lehetőséget a költségvetés számára, kedvező feltételek mellett.

Budapest, 2013. december 9.
Háttérinformációk a tranzakcióról:
A Tranzakció kapcsán az MNV Zrt. által korábban kiadott sajtóközlemények:
Magyarország az MNV-n keresztül 2019-ben lejáró, Richter Gedeon törzsrészvényekre átcserélhető kötvényt bocsát ki legfeljebb hozzávetőlegesen 900 millió euró értékben, egyidejűleg nyilvános vételi ajánlatot tesz a 833 millió euró értékű, 4.4% éves kamatozású, 2014-ben lejáró átcserélhető kötvényre: http://mnvzrt.hu/felso_menu/hireink/sajtoszoba/20131106.html

A Magyarország által az MNV-n keresztül kibocsátott legfeljebb 903,8 millió euró értékű 2019-ben lejáró, Richter Gedeon részvényekhez kapcsolódó átcserélhető kötvény árazása:
http://mnvzrt.hu/felso_menu/hireink/sajtoszoba/20131106_4.html

Előzetes eredmény a 833 millió euró össznévértékű, 4.4% éves kamatozású, 2014-ben lejáró Richter Gedeon törzsrészvényekre átcserélhető kötvényre tett ajánlatételi felhívásról:
http://mnvzrt.hu/felso_menu/hireink/sajtoszoba/20131112.html

A Richter Gedeon törzsrészvényeihez kapcsolódó, 2019-ben lejáró kötvénykibocsátás össznévértéke: http://mnvzrt.hu/felso_menu/hireink/sajtoszoba/20131127.html

A tranzakció menete:
Az állami tulajdonú Richter-részvényekre átcserélhető kötvények lejárat előtti, 2013. évi refinanszírozására irányuló tranzakció 2013. november 6-án indult és 2013. december 6-án sikeresen lezárult. 2013. november 6-án kezdődött meg, egymással párhuzamosan az új kötvények értékesítésére vonatkozó ajánlati könyv építése nemzetközi intézményi befektetők részére egy 1 napos könyvépítéses eljárásban, valamint a korábbi kötvények 3,5 %-os felárral történő visszavásárlása 2013. november 12-i ajánlattételi határidővel.
A tranzakció célja az volt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a 2009. szeptember 25-én kibocsátott, 833,3 millió euró össznévértékű, 4,4%-os kamatozású, 2014. szeptember 25. napján lejáró, Richter-részvényekre átcserélhető kötvényeket visszavásárolja és a visszavásárlást egy új, az állami tulajdonú Richter-részvényekre átcserélhető, a Magyar Állam nevében történő kötvénykibocsátással finanszírozza.

A megfelelő időzítésnek és a kedvező piaci környezetnek köszönhetően az új kötvények kibocsátása tekintetében többszörös túljegyzés mellett a 903,8 millió euró össznévértékű új kötvények kibocsátásának a kibocsátási sávok legkedvezőbb értékei mellett történő lezárásáról születhetett döntés, azaz 35%-os kibocsátási prémiumot és 3,375%-os éves kamatot lehetett meghatározni.

Az összetett tranzakció sajátossága volt, hogy az új kötvények pénzügyi zárására a korábbi kötvények visszavásárlására párhuzamosan folyó ajánlati felhívás eredményességétől függően – a megfelelő kereslet és jogi feltételek teljesülését követően gyakorolt vételi opció eredményeként végül a teljes kötvénymennyiség visszavásárlásával egyidőben, 2013. december 6-án – kerülhetett sor.

A tranzakció sikeréhez két szempontból is kedvező feltételeknek kellett együttesen teljesülniük:
             i.        egyrészt az új kötvénykibocsátást megfelelő feltételekkel lehetővé tevő piaci és befektetői környezetre volt szükség,
            ii.        másrészt az MNV Zrt. visszavásárlási ajánlatát a meglevő, 2014 szeptemberében lejáró, korábbi kötvényekre a kötvénytulajdonos befektetőknek kedvezően kellett fogadniuk.

A tranzakció közreműködői:
•         főszervező bankok: Deutsche Bank AG, London Branch és az UniCredit Bank AG, London Branch konzorciuma
•         a tranzakció és a szervező bankok jogi tanácsadói: Linklaters LLP (angol jogi rész), Siegler Ügyvédi Iroda, Weil, Gotshal & Manges (magyar jogi rész)
•         az MNV Zrt független tőkepiaci tanácsadója: N M Rothschild & Sons Ltd
•         az MNV Zrt jogi tanácsadója: Allen & Overy LLP (angol jogi rész) és a Morley Allen & Overy Iroda (magyar jogi rész)
•         a Richter Nyrt. jogi tanácsadója: Szecskay Ügyvédi Iroda
•         letétkezelő és fő fizető ügynök: Bank of New York Mellon